North Wales
Neighbourhood Watch
Association
 
Cymdeithas
Gwarchod Y
Gymdogaeth
Gogledd
Cymru

Mae Gwarchod y Gymdogaeth Cenedlaethol bellach wedi ei rhannu'n wahanol Gymdeithasau. Mae'r holl Gymdeithasau bellach yn cyd-fynd ag ardaloedd Heddlu ac eithrio'r rhai hynny o fewn ardal Heddlu Metropolitan (Llundain) lle mae trefniant gwahanol yn bodoli. Mae pob Cymdeithas rhanbarthol yn dilyn arweiniad gan y pencadlys cenedlaethol.
 
Mae Gwarchod Cymdogaeth Gogledd Cymru yn Gymdeithas newydd yn cyd-fynd ag ardal Heddlu Gogledd Cymru sy'n cwmpasu siroedd Wrecsam, Sir Fflint, Conwy, Sir Ddinbych, Ynys Môn a Gwynedd.
 
Mae pob Cymdeithas Gwarchod y Gymdogaeth a chynlluniau lleol yn cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr o'r gymuned ac yn cael eu ariannu gan grantiau, rhoddion ac mae'r incwm o ddigwyddiadau a drefnir. Mae'r cymdeithasau yn ddielw ac incwm yn cael ei ddefnyddio i dalu am gostau gweinyddol ac i gyllido er  budd cymunedau yn eu hardaloedd.
 
Os nad ydych yn yn ardal Heddlu Gogledd Cymru, cliciwch yma i gael eich cyfeirio at y wefan Gwarchod y Gymdogaeth cenedlaethol.
Click me for the English version