North Wales
Neighbourhood Watch
Association
 
Cymdeithas
Gwarchod Y
Gymdogaeth
Gogledd
Cymru

Mae aelodaeth o NWNWA yn agored i unrhyw un sy'n byw yn ardal Heddlu Gogledd Cymru neu sydd â diddordeb yn yr ardal. Does dim ffioedd aelodaeth ac er ein bod yn eich annog i gymryd rhan mewn cynlluniau Gwarchod y Gymdogaeth lleol a rhanbarthol, nid oes rhwymedigaeth i wneud hynny.
 
Ar hyn o bryd, nid oes gennym gyfleuster i drosglwyddo gwybodaeth i'r gronfa ddata genedlaethol, felly os ydych am ymuno â ni, ewch i'r dudalen gofrestru cenedlaethol, mae cyswllt i wneud hyn isod.
 
Dechreuwch drwy roi eich cod post, bydd hyn yn rhoi gwybod am unrhyw gynlluniau lleol eisoes yn gweithredu yn eich ardal leol y gallech ystyried ymuno.
 
Hyd yn oed os nad oes unrhyw gynlluniau gerllaw, mae dal yn groeso i chi ymuno chi ymuno ac os oes gennych gymdogion anian, gallech hyd oed yn ffurfio grŵp newydd, gyda'n cymorth, os ydych chi eisiau. Mae'r cyswllt i ddod yn aelod ar waelod y dudalen, cliciwch ar 'Ymuno' a dilynwch y broses gofrestru syml.
 
Pan fyddwch yn cofnodi manylion eich cyfeiriad, bydd y system yn eich mapio yn awtomatig y tu mewn i ffin y Gymdeithas Gogledd Cymru.
Cliciwch yma i fynd at wefan Gwarchod y Gymdogaeth cenedlaethol
Click me for the English version