Because of abuse by spammers, the forum has been taken off-line temporarily.  It will return shortly, please check again later.
 
Oherwydd camdriniaeth gan sbamwyr, mae'r fforwm wedi cael ei gymryd oddi ar-lein dros dro. Bydd yn dychwelyd yn fuan, gwiriwch eto yn nes ymlaen.